Anda punya artikel atau penulisan yang ingin dikongsi dan disiarkan di iamlejen.com? Hantarkan emel ke shahrizatahmad[at]lejenpress.com.

Pihak editorial akan menapis dan memilih mana-mana artikel untuk disiarkan dan akan memaklumkan sekiranya layak melalui balasan emel.