10 Perangai-Perangai Pelik Pencinta Buku

Membaca adalah satu hobi yang murni tetapi tidak terlepas dengan perangai-perangai pelik para pencinta buku. Ada sesetengah daripada perangai-perangai pelik tersebut terlalu janggal dilihat atau didengar oleh mereka yang tidak gemar membaca. Tapi, bagi mereka yang dalam biodatanya tersenarai membaca sebagai hobi, 10 perangai berikut bukanlah perkara yang asing. 1. Suka hidu bau kertas buku … Continue reading 10 Perangai-Perangai Pelik Pencinta Buku